28/10/2019 | Bởi Tạ Quang Huy

TQH - Q&A / Du lịch Úc theo thời hạn visa được cấp hay theo đơn nghỉ phép đã cung cấp cho lãnh sự?