18/04/2019 | Bởi Tạ Quang Huy

VISA 870 - MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý

VISA 870 - MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý


1. PHÍ NỘP HỒ SƠ


· Phí nộp hồ sơ dành cho người bảo lãnh (Sponsor): $420

· Sau khi người bảo lãnh được duyệt tư cách người bảo lãnh

· Phí nộp hồ sơ cho đương đơn (Applicant)
· Đương đơn đóng khi nộp hồ sơ (phần 1): $1,000

· Trước khi được cấp Visa (phần 2): 
§ Loại 3 năm đóng: $4,000
§ Loại 5 năm đóng: $9,000


2. NGƯỜI BẢO LÃNH


Người bảo lãnh là người:

· Từ trên 18 tuổi;

· Là công dân Úc hoặc có Visa thường trú nhân Úc.


3. NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC BẢO LÃNH VISA 870?


a. Cha/mẹ ruột;
b. Cha/mẹ nuôi;
c. Cha/mẹ kế;
d. Cha/mẹ ruột của vợ/chồng hoặc của partner;
e. Cha/mẹ nuôi của vợ/chồng hoặc của partner;
f. Cha/mẹ kế của vợ/chồng hoặc của partner.


4. NGƯỜI BẢO LÃNH ĐƯỢC BẢO LÃNH TỐI ĐA BAO NHIÊU NGƯỜI?


- Chỉ được bảo lãnh tối đa ba người trong cùng một thời gian.

- Ghi chú:
Tuy nhiên nếu người bảo lãnh đã có vợ/chồng hoặc partner thì lúc này cả hai chỉ được bảo lãnh tối đa ba người cùng một thời điểm.


5. THU NHẬP CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH


Thu nhập tối thiểu của người bảo lãnh trước thuế một năm là $83,454.80.

Tuy nhiên người bảo lãnh có thể cộng tổng thu nhập đủ bằng hoặc hơn $83,454.80 của

a. Người bảo lãnh và

b. Chồng/vợ hoặc partner của người bảo lãnh; và

c. Một người trong số anh/chị em đang là người có quốc tịch hoặc thường trú nhân Úc.

Ghi chú: Người đứng đơn bảo lãnh phải bảo đảm có thu nhập ít nhất bằng một nửa hoặc hơn một nửa với tổng thu nhập sau khi cộng lại.

Ví dụ:
A. Tổng thu nhập $90,000
trong đó: người bảo lãnh $30,000 + Vợ người bảo lãnh $30,000 + Chị ruột người bảo lãnh $30,000

Mặc dù tổng thu nhập là trên $83,454.80, tuy nhiên thu nhập người bảo lãnh sẽ không đạt yêu cầu, do thu nhập của người bảo lãnh dưới ½ của 90k ($45,000)

B. Tổng thu nhập $90k trong đó: người bảo lãnh $45,000 + Vợ người bảo lãnh $30,000 + Chị ruột người bảo lãnh $15,000

Tổng thu nhập đã đạt yêu cầu vì đã trên $83,454.80 và thu nhập của người bảo lãnh đã bằng tối thiểu 1/2 của $90,000 (tức $45,000).


6. SAU KHI NGƯỜI BẢO LÃNH ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐỦ TƯ CÁCH BẢO LÃNH VISA 870


- Tư cách người bảo lãnh sau khi duyệt sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng

- Đương đơn sẽ có 6 tháng kể từ ngày người bảo lãnh đáp ứng được tư cách của người lãnh để nộp hồ sơ.

- Quá thời hạn này đương đơn không thể nộp hồ sơ Visa 870.7. MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG KHÁC


- Đương đơn bắt buộc phải ở ngoài nước Úc 90 ngày trước khi nộp hồ sơ Visa 870;

- Đương đơn chỉ được cấp tổng cộng tối đa 10 năm Visa 870 (kể cả gia hạn) với một người bảo lãnh.


8. NHẬN XÉT CỦA TÁC GIẢ


Đây là một loại visa được thành hình và đáng được khen bởi mang tính đoàn tụ gia đình cao. Độc giả nên lưu ý rằng visa 10 năm này trên thực tế được kéo dài hơn nữa nếu đương đơn có nhiều hơn 1 người con tại Úc. Thì sau khi ở hết thời hạn 10 năm Visa 870 dưới sự bảo lãnh của người con đầu tiên. Đương đơn có thể tiếp tục nộp đơn xin Visa 870 dưới sự bảo lãnh của người con khác.Cố Vấn Tạ Quang Huy 
Fellow, Viện Di Trú Úc 
Chủ Nhiệm, TQH Lawyers & Consultants