01/07/2020 | Bởi Tạ Quang Huy

Hoạt động của các đại diện Di Trú Úc (01/07/2019 – 31/12/2019)

Hoạt động của các đại diện Di Trú Úc (01/07/2019 – 31/12/2019)

1.    Một số số liệu nổi bật

Theo số liệu từ Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (OMARA) trực thuộc Bộ Nội Vụ (Bộ Di Trú) Úc thì tính đến ngày 31/12/2019, trên cả nước Úc có tổng cộng 7,249 đại diện di trú. Trong đó, 6,836 đại diện có mở văn phòng hoạt động kinh doanh riêng và 413 đại diện không có mở văn phòng.

 

Đặc biệt, có đến 2,222 đại diện di trú là luật sư, chiếm 30.6%.


Số lượng đại diện di trú Úc (31/06/2016 đến 31/12/2019)


Trong ba năm từ 2016 đến 2019, số lượng đại diện di trú đã tăng 610 người, từ 6,684 đại diện lên đến 7,294. Số lượng đại diện di trú trong giai đoạn đạt tới đỉnh điểm là 7,402 đại diện vào giữa năm 2018. Có thể thấy, do nhu cầu tư vấn di trú ngày càng cao, trong ba năm trở lại đây đã có nhiều người hành nghề di trú hơn.

 

Trong tổng số 7,294 đại diện di trú, có 3,487 đại diện là nữ (chiếm 48%) và 3,762 đại diện là nam (chiếm 52%). Độ tuổi trung bình của đại diện di trú là 44.3 tuổi.

 

Trong tổng số đại diện di trú, có đến 27% đại diện từng bị khiếu nại bởi khách hàng của mình. Tuy nhiên, phần lớn các khiếu nại bị bác bỏ do người khiếu nại không đủ bằng chứng hoặc đã rút đơn khiếu nại.

 

Trong 06 tháng cuối năm 2019, có 421 đại diện di trú mất quyền làm đại diện di trú. Trong đó, 09 trường hợp chủ động yêu cầu thôi làm đại diện di trú và 412 trường hợp không đăng kí tiếp tục làm đại diện di trú.

 

Lưu ý, 421 đại diện này có thể đã hoặc đang đăng ký lại giấy phép hoạt động nhưng đang trong quá trình xét duyệt.

 

 

2.    Kinh nghiệm làm việc của đại diện di trú

Tính đến hết năm 2019, có tổng cộng 7,429 đại diện di trú Úc, trong đó:

-       8% có kinh nghiệm dưới một năm;

-       30% có kinh nghiệm từ một tới ba năm; và

-       32% có kinh nghiệm hơn 10 năm.
3.    Số lượng Visa đã được nộp thông qua đại điện di trú4.    Khiếu nại đại diện di trú

Trong 6 tháng cuối năm 2019, có tất cả 267 trường hợp khiếu nại đại diện di trú được giải quyết, trong đó:

 

-       27 trường hợp (chiếm 10%) được xử lý theo quy định của Bộ Luật Di Trú;

 

-       32 trường hợp (chiếm 12%) có vi phạm. Tuy nhiên, những vi phạm này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng và đã được khắc phục. Vì vậy, các khiếu nại này chỉ xử lý bằng hình thức cảnh cáo bằng thư hay khuyến nghị khắc phục bằng thư;

 

-       20 trường hợp (chiếm 10%) không xử lý khiếu nại vì không có căn cứ và không có vi phạm xảy ra; và

 

-       188 trường hợp (chiếm 70%) khiếu nại bị từ chối do OMARA không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; hoặc khiếu nại đã được rút lại; hoặc người khiếu nại không đồng ý công bố khiếu nại cho đại điện di trú là đối tượng bị khiếu nại.

 

 

Cố Vấn Tạ Quang Huy

Fellow, Viện Di Trú Úc