25/08/2021 | Bởi Tạ Quang Huy

Cảnh Báo Lừa Đảo - $300,000 được thường trú Úc

Cảnh Báo Lừa Đảo - $300,000 được thường trú Úc

Cảnh Báo Lừa Đảo - $300,000 được thường trú Úc


Thông tin lại tiếp tục đưa đẩy trong cộng đồng Việt Nam tại Úc về việc Bộ Di Trú sắp tới có 500 suất định cư theo diện ‘Nhân Đạo’ với giá $300,000 một suất.


Người viết khẳng định đây là thông tin KHÔNG đúng và luật di trú Úc không có thể loại visa này.


Cố Vấn Tạ Quang Huy

Thạc Sĩ Luật

Fellow, Viện Di Trú Úc

#canhbao

#luadao

#thuongtru

#nhandao